Teknik İplik, çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini genel amaç olarak benimsemiştir.

Bu kapsamda;
•    Üretimden kaynaklanan atıkları en aza indirmeyi hedeflemekteyiz. Bu amaçla, atık sularımızı arıtarak tekrar üretimde kullanmak için çalışmalar yürütmekteyiz. 
•    Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en aza indirecek tedbirleri almaktayız.
•    Üretim süreçlerimizin yönetmeliklere, yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara uygun olmasına dikkat etmekteyiz.
•    Yatırım kararları alırken çevresel kıstasları göz önünde bulundurmaktayız. 
•    Üretim süreçlerimizde, doğal kaynak kullanımının azaltılmasını, mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketiminin artırılmasını amaçlamaktayız.
•    Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlenmesi için çalışmalar yapmaktayız.

Teknik İplik, sahip olduğu ISO 14001:2015 Sertifikası kapsamında Uluslararası Kalite Standardı sistemine uygun bir Çevre Yönetim Sistemi kurmuş olup Sistemin gereklerini yerine getirebilmek için, yukarıda sayılan ilkeleri de göz önünde bulundurarak, büyük bir titizlikle çalışmaktadır.  

Çevre Yönetim Sistemi sertifikamızı görüntülemek için tıklayınız.

Telegram
Email
Viber
WhatsApp
WhatsApp
Viber
Email
Telegram