Teknik İplik olarak; enerjiyi mümkün olan en verimli, düşük maliyetli ve çevreye karşı sorumlu bir şekilde kullanarak, faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz süresince, tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı hedeflemekteyiz.

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla;

Tüm üretim süreçlerimizde mevcut enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını ergonomik çalışma koşullarını engellemeden sağlamayı ve sürdürülebilirlik hedefine paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmeyi,

  • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymayı,
  • Enerjinin etkin kullanımı hakkında çalışanlarımızı ilk günden başlayarak sürekli bilinçlendirmeyi,
  • Enerji hedefleri ve amaçlarını düzenlemek ve gözden geçirmek için çalışmalar organize etmeyi,
  • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarımıza, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
  • Tüm paydaşlarımızla, enerji yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
  • Enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için teknolojik gelişmeleri takip ederek, kuruluşumuzun genelinde başta çalışanlarımız olmak üzere gerekli kaynakları ve gerekli alt yapıyı sağlamayı,
  • Bu politikanın düzenli olarak gözden geçirilmesini ve gerektiğinde güncellenmesini
    taahhüt ederiz.

Teknik İplik aldığı ISO 5001:2018 sertifikası ile Enerji Yönetim Sistemi Standardına uygun bir sistem kurmuştur.  Bu şekilde enerjiyi üretimin her aşamasında en az maliyetli, verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde kullanmaktadır.   

Enerji sertifikamızı görüntülemek için tıklayınız.

Telegram
Email
Viber
WhatsApp
WhatsApp
Viber
Email
Telegram