Teknik İplik; üretim tesislerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin sürekli olarak geliştirilmesi için çeşitli yönetim ve denetim sistemlerini benimsemiştir. Bu kapsamda, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası alarak çalışanlarının güvenliklerini sağlamaya verdiği önemi belgelendirmiştir. Bu kapsamda, iş sağlığı ve güvenliği politikamız: 

  • Kanun, mevzuat, yönetmelikler ve diğer çalışan sağlığı ve iş güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkileri tüm çalışanlarımız arasında paylaştırmak,
  • OHSAS 18001 standardını etkin bir şekilde uygulamak, çalışan sağlığı ve iş güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak,
  • Üretim tesisimizde olması muhtemel tehlikeleri tespit edip, riskleri belirleyip, tehlike seviyesini sürekli olarak düşürmek,
  • Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmak,
  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak ergonomi̇k, sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlamaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikamızı görüntülemek için tıklayınız.

Telegram
Email
Viber
WhatsApp
WhatsApp
Viber
Email
Telegram